Νέα από τη Neurodanza

Εργαστήρι "Βελτιώνοντας Σχέσεις"

Ένα κινησιολογικό, βιωματικό εργαστήρι αυτογνωσίας.

Μέσω της ελεύθερης κίνησης-χορού και της μουσικής ο/η συμμετέχων/ουσα θα συνειδητοποιήσει εμπειρικά τι τον εμποδίζει να πετύχει ισορροπημένες σχέσεις και θα ανακαλύψει τρόπους με τους οποίους μπορεί να δυναμώσει ο ίδιος, ώστε να βρει τα ζητούμενά του.

Οι φυσικές κινήσεις σε σύνδεση με την μουσική θα ξυπνήσουν τις Δυναμικές την Ζωτικότητας, της Δημιουργικότητας, της Συσχέτισης/Ευαισθησίας, των Αρσενικών και Θηλυκών ιδιοτήτων (Yin & Yang) και της Συνείδησης μεταμορφώνοντας τις πεποιθήσεις και τρόπους σκέψεις που έχουν εγγραφεί στο σώμα του.

Μέσω της Neurodanza® πετυχαίνουμε να:

• αναζωογονηθούν οι σχέσεις με τους συνανθρώπους και με τον/την σύντροφό μας θεμελιώνοντας βάσεις για συμβίωση και συνεργασία

• εντοπίσουμε τις πεποιθήσεις και τα περιοριστικά μοτίβα που μας εμποδίζουν να συζήσουμε με ηρεμία και ευτυχία

• διαχειριστούμε τα συναισθήματα που βιώνουμε εκ του έσω, είτε τα προκαλούμε εμείς οι ίδιοι είτε προκαλούνται από τους άλλους

• καθορίσουμε σαφείς στόχοι

• ξεπεράσουμε εμπόδια και όρια που βάζουμε στον εαυτό μας

• βελτιωθεί η λειτουργία του ανοσοποιητικού, του ενδοκρινικού και του νευρικού συστήματος προσφέροντας χαλάρωση, ηρεμία και ευεξία

 

"Τα οφέλη της κίνησης, του χορού και τις μουσικής μπορούν να χρησιμεύουν, πέρα από την προσωπική έκφραση και την βιολογική ομοιόσταση, στην προσωπική εξέλιξη και στην ανάπτυξη των δυναμικών μας, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα της ζωής μας."

- Μαρία Σάντος | Facilitator Neurodanza

 

Πληροφορίες για τις συνεδρίες:

Ημέρα: Σάββατο & Κυριακή 18/19 Ιαν. 2020

Ώρα 17:00 - 21:00

Τοποθεσία: 'Τα Κρουστά της Τάκη', Πλαταιών 10, Κεραμικός, Αθήνα

Για εγγραφή και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Για τις συνεδρίες ενδείκνυται άνετος ρουχισμός και κάλτσες που να μην γλιστράνε!

close